2024. június 04-én a Nemzeti Összetartozás Napján intézményünk a korábbi évekhez hasonlóan megemlékezett az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára. Az időjárás nem akadályozhatta meg a gyerekeket, hogy teljes beleéléssel részt vegyenek a megemlékezésen.

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

Juhász Gyula: Trianon”