A készségfejlesztő iskola célja

  • A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók felkészítése a sikeres társadalmi integrációra és a felnőtt életre.
  • Szociális beilleszkedés, a kölcsönös megismerés és tolerancia hétköznapivá válásának elősegítése.
  • A gyakorlati feladatok, tevékenységek megtanítása, a munkavégzési kompetenciák kialakítása.

A készségfejlesztő iskola feladata

A tanulók felkészítése a felnőtt életre (értelmileg akadályozottak napközi otthonai, felnőtt bentlakásos otthonok, lakóotthonok, támogatott foglalkoztatásban való részvétel, esetleg integrált munkavégzés).

A készségfejlesztő iskolai képzés sajátosságai

  • legáltalánosabb élethelyzetekben történő eligazodásra, helyes cselekvésre való nevelés,
  • önrendelkezés, önérvényesítés elérésére való törekvés,
  • a szükséges segítség igénylésére és elfogadására ösztönzés,
  • együttműködési készségek fejlesztése, társas kapcsolatok kialakítása és fenntartása,
  • egyszerű munkavégzésben siker elérése,
  • reális vágyak és célok kitűzése,
  • egyéni életútkeresés támogatása.

A képzésben résztvevő tanulók

A középfokú beiskolázási eljárás során, a Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága, valamint az illetékes szakértői bizottságok javaslatai alapján (8. általános iskolai évfolyam elvégzése után) kerülnek a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók a középfokú oktatásba.

A képzés szerkezete, tartalma

A közismereti, 9-10. évfolyamokon a korábban tanultak megerősítése, rendszerezése történik, valamint a gyakorlati képzés előkészítése és az életvitel és gondozási ismeretek elnevezésű tantárgyakban szakmai előkészítés, szakmai alapozó oktatás valósul meg.

A gyakorlati, 11-12. évfolyamokon a választott tevékenységek, kerettantervi tartalmak – háztartástan-életvitel, szövött-tárgy készítő, habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanulók részére vagy habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók részére- alapos megismerése, begyakorlása történik. 

A habilitációs célú munkavégzés oktatása a tanulók/csoport képességének és létszámának megfelelően (egyik vagy másik), csoportbontás esetében egymással párhuzamosan történik.

Külső gyakorlóhelyeink együttműködési megállapodás alapján a Kovács-Küry Idősek Otthona és a TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket.

Az elméleti órák is leginkább praktikus ismereteket közvetítenek, szükség és lehetőség szerint cselekvésbe ágyazottan. A gyakorlati tantárgyak pedig a választott kerttantervi tantervi tartalomnak megfelelő gyakorlati tevékenységek. 

Az óratervi órákon túl egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátást is kapnak a tanulók egyéni szükségleteiknek megfelelő tartalommal (komplex gyógypedagógiai, autista specifikus fejlesztés, szurdo, terápiás beszéd és mozgásfejlesztés, lehetőség szerint gyógytestnevelés).

A testnevelés órák keretében az úszás lehetősége is biztosított. A kötelező órák után, egyéb foglalkozások keretében, sport, zenei, művészeti, „zöld” és egyéb foglalkozásokra is lehetőség nyílik. 

Pályaorientációs nap keretében a fiatalok különféle szakmákkal ismerkedhetnek. 

A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő kerettantervek szerinti oktatással megismételhetők. 

Az ismétlő évfolyamokon megismerkedhetnek, elsajátíthatják a kisegítő takarító, árufeltöltő, és udvaros kerettantervi tartalmakat. 

A beszámolás rendje

A készségfejlesztő kerettanterv elméleti (előre összeállított kérdéssor a gyakorlat tevékenységet kísérően) és gyakorlati vizsgával (késztermék vagy munkafolyamat, ami lehet digitálisan is rögzített) zárul. Gyakorlati tevékenységet oktató szakemberekből, szakirányú végzettségű gyógypedagógusokból és a vizsgabizottság elnökéből álló vizsgabizottság előtt adnak számot a végzős tanulók. A vizsgatematikát a készségfejlesztő iskolai munkaközösség állítja össze. 

A gyakorlati vizsgát követően a tanulók vizsga bizonyítványt kapnak.

A készségfejlesztő iskola befejező évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány középfokú végzettséget tanúsít, de részszakképzettséget, illetve szakképzettséget nem tanúsít.

Kérdése van?

Amennyiben nem találja az információt, amit keres, kérjük lépjen velünk kapcsolatba! Megadott elérhetőségeinken keresztül munkatársaink segítenek Önnek.

Tovább a kapcsolathoz

Hírek, események

Legfontosabb intézményi híreinket és eseményeinket itt ovashatja el.

Bővebben

Képek és videók

Iskolánk eseményei képgalériákkal és a rólunk szóló videók gyűjteménye.

Bővebben

Intézményi dokumentumok

Pályázatok, kötelezően megjelenítendő dokumentumok listája.

Bővebben