Tekintse meg bemutatkozó kisfilmünket!

Intézményünkről röviden

Egységes gyógypedagógiai módszertani intézményünk egyrészt a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szegregált nevelését-oktatását látja el, másrészt utazó gyógypedagógusaink a csongrádi, szentesi, hódmezővásárhelyi, makói járások többségi intézményeiben – óvodától a középiskoláig, fenntartótól függetlenül – biztosítják a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, tanulóknak a pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs fejlesztését.

Különleges felelősségünk a speciális feladatainkból következően, hogy a ránk bízott gyermekek, tanulók az egyéni szükségleteikre igazítottan a lehető legjobb minőségben kapják meg a gyógypedagógiai szolgáltatásokat a szakértői javaslatokra.

Korábbi fenntartónk, a Csongrád Megyei Közgyűlés két alkalommal, 2007-ben és 2011-ben szervezte át közoktatási intézményeit. Összevonásra kerültek a megyei önkormányzat fenntartásában működő gyógypedagógiai intézmények:

Székhelyintézmény lett

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36. 

Tagintézményeink

Kozmutza Flóra Általános és Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
6600 Szentes, Kossuth utca 18.

Kozmutza Flóra Általános és Szakiskola Csongrádi Tagintézménye
6640 Csongrád, Kereszt tér 1.

Kozmutza Flóra Általános és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
6900 Makó, Vásárhelyi utca 1-3.

Kozmutza Flóra Általános és Szakiskola Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
6725 Szeged, Bécsi körút 38.

A megyei önkormányzatok feladatköre 2012. január 1-től átalakult. Az intézmények működtetése visszakerült az államhoz, annak megyei szervéhez, a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központhoz.

A 2007-ben megkezdett átszervezések tovább folytatódtak.

2013. április 1-jétől többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményünk fenntartását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete vette át.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átalakulásával 2017. január 1-jétől fenntartónk a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ lett.

Székhelyintézményről

Hódmezővásárhelyen a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1951 óta működik, mint értelmi fogyatékosokat nevelő-oktató intézmény. 

Két épületegyüttesből áll: a főépület a Kutasi út 34-36. szám alatt található, melyhez további telephelyként tartozik, a Simonyi u. 6. sz. alatti épület. Az épületek egyes részei különböző időben épültek, más-más célokat szolgáló magánházakból alakultak át iskolai feladatok ellátására. 1951-ben a Közoktatási Minisztérium kapta meg ezeket gyógypedagógiai intézmény céljára. Így kezdődött meg a mai intézmény élete, mely kezdetben közös igazgatás alatt működött a Nagy Sándor utcai Gyógypedagógiai Iskolával (Aranyossy Ágoston Iskola), de 1957-ben szétváltak. 

Az 1969/1970-es tanévtől kezdődött a középsúlyos és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek különválasztása. 1972-óta csak középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek nevelésével-oktatásával foglalkozik az intézmény. Ezzel egy időben már a gyógypedagógiai óvoda is beindult!

Az intézmény feladata, tevékenysége szinte a kezdetektől folyamatosan bővült, ezért a dolgozók összlétszáma is fokozatosan növekedett. 

Iskolánk az országban elsők között vállalta fel a korai gyógypedagógiai segítségnyújtást (1989), később pedig a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő iskolai oktatását (2006).

A sajátos arculat, az intézménykép formálása, erősítése okán (1999) felvette Kozmutza Flóra gyógypedagógus-pszichológus nevét. 

Az iskola mellett működő diák- és gyermekotthon lakói közül a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő növendékek 2005-től két lakásotthonban, családias körülmények között, külső polgári házban kerültek elhelyezésre a Klauzál utca 12. szám alatt.

2013-tól szervezzük, működtetjük az utazó gyógypedagógiai hálózatot a csongrádi, szentesi, hódmezővásárhelyi, makói járás integrált SNI-s gyermekeinek, tanulóinak ellátására. 

  1. szeptember 1-jétől a Nkt. rendelkezésének megfelelően megkaptuk a fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatát, s látjuk el napjainkban is Hódmezővásárhelyen, az Endre Béla utca 2. szám alatt működő Csodaház Nappali Fejlesztő és Foglalkoztató Intézményben is. 
  2. augusztus 1-jétől a gyermekvédelmi szakellátás feladatát átadtuk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alá tartozó Szegedi Dr. Waltner Károly Otthonhonnak. 

Jelenleg, három telephelyen megosztottan, középsúlyos értelmi fogyatékos  gyermekek oktatását, nevelését, habilitációját végezzük a gyógypedagógiai óvodától a készségfejlesztő iskoláig, valamint fejlesztő iskolai csoportokat működtetünk a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók ellátására. 

A vidéki tanulók számára a kollégiumi ellátás lehetősége is biztosított.

Tanulólétszámunk az elmúlt években 119-147 fő között mozgott.

Elhivatott gyógypedagógiai szakmai közösségünk folyamatosan keresi az új, hatékony módszereket szakterületünk megújítására.  Aktívan részt veszünk a gyógypedagógus hallgatók gyakorlati felkészítésében.

Gyógypedagógusaink, egyéb pedagógus végzettségű nevelőink, valamint a nevelőmunkát segítő gyógypedagógiai asszisztensek, gyermek és ifjúságvédelmi felügyelők és dajkák lelkesen, nagy szeretettel és empátiával végzik munkájukat.

Legfőbb törekvésünk, hogy feltárjuk és kibontakoztassuk a sajátos nevelési igényű gyermekekben rejlő egyéni képességeket minél nagyobb önállóságuk, felnőttkori szocializációjuk, integrációjuk érdekében.

Céljaink megvalósítása érdekében az iskolai nevelés-oktatás keretében és azon kívül széleskörű szolgáltatásokat kínálunk.

A komplex személyiségfejlesztés érdekében 3. osztálytól kezdődően, mozgásnevelés és testnevelés órák keretében minden évfolyamon heti rendszerességgel biztosított az őszi és tavaszi időszakban a terápiás vízhez szoktatás, úszás lehetősége a városi uszodában. 

Egyéni és kiscsoportos formában komplex, terápiás beszéd és mozgásfejlesztést, DSZIT terápiát, igény szerint autista, szurdofejlesztést is végeznek szakembereink. Lehetőség szerint a gyógytestnevelést, hangterápiát és az állataszisztált terápiát is hozzáférhetővé tesszük. 

A felnőttkori munkába állás elősegítése érdekében habilitációs célú munkahelyi gyakorlaton vehetnek részt intézményi keretek között és integrált munkahelyen a készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamain tanuló fiataljaink. Külső gyakorlóhelyeink együttműködési megállapodás alapján a Kovács-Küry Idősek Otthona és a TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket.

A tehetséggondozás és a hasznos szabadidős elfoglaltság érdekében tanulóink érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelően különféle szakköri foglalkozásokon vehetnek részt, mint pld. tömegsport, színjátszó, színkotta, zöld, tánc, kézműves és báb szakkörökön. 

Rendszeresen szervezünk hosszabb-rövidebb kirándulásokat, táborozást, a tanévet követően a nyári napközi lehetőségét is megteremtjük. 

Különös gonddal őrizzük hagyományainkat, vannak ismétlődő programjaink – Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermeknap, Sport/Diáksport napja, Kozmutza Gála, Projekt hetek, Egészségnap, Jeles napok, Osztály és nyugdíjas találkozó, Nyíltnapok, Kollégiumi klubfoglalkozások, Sport-kulturális-és művészeti versenyek, Ballagás – de évről évre törekszünk a megújulásra is. Változatos, színes rendezvényeket szervezünk, lehetőség szerint a szülők részvételével. Ezeket a közös együttléteket színvonalasabbá, gazdagabbá teszik a különböző támogatások (magán, vállalkozók, cégek, szervezetek, alapítványunk, projektek stb.).

Tanulóink minden évben sikeresen szerepelnek a Koncz Dezső Komplex Tanulmányi Vetélkedőn, a Háztartástan Versenyen, az MSOSZ és FODISZ Versenyeken, a Kulturális fesztiválokon, kiállításokon.

Alapítványunk Kozmutza Flóra díjat alapított a sérült gyermekekért végzett tartósan kimagasló munka elismerésére.

Kérdése van?

Amennyiben nem találja az információt, amit keres, kérjük lépjen velünk kapcsolatba! Megadott elérhetőségeinken keresztül munkatársaink segítenek Önnek.

Tovább a kapcsolathoz

Hírek, események

Legfontosabb intézményi híreinket és eseményeinket itt ovashatja el.

Bővebben

Képek és videók

Iskolánk eseményei képgalériákkal és a rólunk szóló videók gyűjteménye.

Bővebben

Intézményi dokumentumok

Pályázatok, kötelezően megjelenítendő dokumentumok listája.

Bővebben