Fejlesztő Iskola

Intézményünkben 2006 szeptembere óta van lehetőség arra, hogy a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai ellátásban részesüljenek. A 2011-ben elfogadott Nemzeti Köznevelési Törvénybe egyértelműen bekerült, hogy a súlyosan fogyatékos gyermekeknek is az iskolában a helye. A fejlesztő iskolai ellátásba a megyei, illetve az országos Szakértői Bizottságok szakvéleménye alapján kerülhet a gyermek és maradhat annak a tanévnek a végéig, amelyikben betölti a 23. életévét. 

A fejlesztő iskola a tanév rendjéhez igazodó, tanítási évfolyamokra nem tagolódó, de felépítésében az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat.

A fejlesztő iskolai oktatás olyan fejlesztést nyújt, mely törekszik képessé tenni a tanulókat a szűkebb és tágabb környezetük egyre bővülő megismerésére, saját életük, mindennapi élményeik megélésére és az ezekben való egyre tevékenyebb részvételre. Lehetőséget teremt egyre bővülő társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására, ennek eredményeként az életminőség javítására.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az iskola „vérkeringésében”, minden rezdülésében, a többi tanulóval közösen vegyenek részt a fejlesztő iskolai csoportok. Ezáltal megismerhetik az iskolai közösséghez való tartozást, ugyanakkor az Ő jelenlétük a többi tanulót nagyfokú toleranciára neveli. A szülőket pedig végtelen örömmel tölti el, hogy gyermekeiket biztonságos környezetben, fejlesztő közegben tudhatják a nap jelentős részében. 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulóinknak nem csak az oktatása-nevelése kiemelt feladatunk, hanem a gondozásuk is, mert egészségügyi problémáik befolyásolják az alapvető, elemi szükségleteik kielégítését is.

A fejlesztő iskolai csoportokat értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógusok vezetik. Munkájukat mozgásfejlesztő szakemberek, konduktorok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozó segítik

Az öt csoportból két csoport az Endre Béla utcai telephelyünkön, az önkormányzat által fenntartott Csodaház Nappali Foglalkoztatóban működik, egy csoport az iskolai részen, a főépületben, két csoport külön, akadálymentes épületben van elhelyezve. A tanulók életkori és fogyatékossági igényeihez igazodó berendezéssel, segéd és fejlesztő eszközökkel felszerelt csoportszobákban tanulnak. 

A konduktor által biztosított mozgásfejlesztés, a fejlesztő, terápiás eszközökkel felszerelt konduktív teremben történik. Terápiás fejlesztést biztosít a pályázati forrásból megvalósított Snoezelen szoba is.

A fejlesztő iskolai nevelés-oktatás alapdokumentumai a rehabilitációs pedagógiai program és a tanulók egyéni fejlesztési tervei. A rehabilitációs pedagógiai program alapján készített egyéni fejlesztési terv célja, hogy a tanuló szükségleteit és fejlődéstörténetét figyelembe véve megalapozza a gyermek nevelésének, oktatásának személyre szabott tervezését, és meghatározza nevelésének, oktatásának és fejlesztésének súlypontjait. Az egyéni fejlesztési terv valamennyi fejlesztési terület feladataira kiterjed (kommunikáció, mozgásnevelés, az érzékelés-észlelés és az értelem fejlesztése, kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés, érzelmi és szociális nevelés, önkiszolgálásra, egészséges életmódra nevelés).

Célunk hogy kellemes, biztonságos légkörben, minden gyermekből az egyéni képességeihez igazodva a lehető legtöbbet hozzuk a felszínre, a differenciálás útján megvalósítva:

  • A családban már kialakított szokások, jelzések, megszerzett képességek, elsajátított tudásanyag feltérképezése és az iskolai életbe való beépítése és fejlesztése.
  • A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók épen maradt funkcióira alapozva a sérült funkciók fejlesztése, egyéni lehetőségek szerint a kidolgozott fejlesztési program, egyéni fejlesztési tervek alapján.
  • Elemi szintű ismeretek elsajátítása szűkebb és tágabb környezetük jelenségeiről.
  • A kommunikáció egyénenként változó lehetőségeinek feltérképezése, a tanulók állandó ösztönzése a számukra lehetséges önkifejezési módok tudatos alkalmazására, gyakorlására.
  • A tanulók mozgásállapotának lehetőség szerinti javítása, a meglévő funkciók állandó fejlesztése, az önállóan kivitelezhető mozgások adta lehetőségek folyamatos kihasználása.
  • A szociális készségek, társas kapcsolatok, elemi magatartási formák megismertetése.
  • Szoros kapcsolattartás a szülőkkel a tanulók eredményes fejlesztése a szülő- gyermek kapcsolat segítése érdekében.

Egyaránt kiemelt fontosságú feladatként kezeljük a tanulók életminőségének javítását és a szülők számára nyújtott támogatást.

Szülők véleménye a fejlesztő iskolánkról:

  • “Biztosak vagyunk abban, hogy a mindennapos fejlesztés során a legmegfelelőbb segítséget, fejlesztést kapja a gyermekünk.”

  • “Olyan ez itt, mint egy család.”

  • “Nagy segítséget jelent nekünk a fejlesztő iskola, mert így mind a ketten el tudunk menni dolgozni, mert tudjuk, hogy a gyermekünk szeretetben, megfelelő fejlesztésben és gondozásban részesül.”

Kérdése van?

Amennyiben nem találja az információt, amit keres, kérjük lépjen velünk kapcsolatba! Megadott elérhetőségeinken keresztül munkatársaink segítenek Önnek.

Tovább a kapcsolathoz

Hírek, események

Legfontosabb intézményi híreinket és eseményeinket itt ovashatja el.

Bővebben

Képek és videók

Iskolánk eseményei képgalériákkal és a rólunk szóló videók gyűjteménye.

Bővebben

Intézményi dokumentumok

Pályázatok, kötelezően megjelenítendő dokumentumok listája.

Bővebben