A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény működési specifikuma, hogy az intézménnyel egybeszervezett kollégiuma van. A kollégium célkitűzései azonosak az iskola nevelési programjában rögzített gyógypedagógiai alapelvekkel és nevelési koncepciókkal.

A kollégiumi hálók két telephelyen: a Kutasi út 34-36. szám alatti főépületben és Simonyi u. 6. szám alatt találhatók. A Kutasi úton a fiúk, a Simonyi utcán a lányok elhelyezése történik.

A kollégiumba járó gyermekek is, délutánonként érdeklődési körüknek, illetve tehetségüknek megfelelő elfoglaltságot választhatnak az iskolai szakkörök közül: Sportkör, Színkottás szakkör, Színjátszó szakkör, Táncszakkör, Mese-báb szakkör, Zöldszakkör. Ezen délutáni elfoglaltságok, továbbá az iskolai rendezvények, programok a kollégiumi életet alapvetően meghatározzák.

A kollégiumi nevelés-oktatás célja, hogy neveltjei minél önálóbb, harmonikusabb életvezetésű felnőttekké válhassanak. Fontos feladatunk az egyéni képeségek, adottságok maximális feltárása, aktiválása a lehető legnagyobb önállóság elérése érdekében. Ösztönző tanulási környezet biztosítására törekszünk, a kis lépésekben történő haladás és fokozatosság elvének érvényesülését biztosítjuk – cselekvésbe ágyazottan, tapasztalati úton történő tanulás, gyakori ismétlés, minél több érzékszerv bevonásával, szemléltetőeszközök alkalmazásával.

Délutánonként a kollégiumi nevelőtanárok órarendi keretek között előre tervezetten szervezik meg a délutáni tevékenységeket, melynek területei: kognitív képességek fejlesztése, művészeti nevelés, mozgásra nevelés, játékra nevelés, tematikus csoportfoglalkozás. Havonta 1 alkalommal kollégiumi klubfoglalkozás kerül megszervezésre, melyen a kollégiumi csoportok együttesen vesznek részt. Ezek a délutánok a közös élményszerzésen alapuló, együttműködést erősítő, hagyományokra épülő színes programok, melyeken neveltjeink örömmel, várakozással vesznek részt.

Az esti kollégiumi életet alapvetően meghatározzák az esti tevékenységek így az önkiszolgálásra, életvezetési technikák elsajátítására, gyakoroltatására, szokásrend elmélyítésére, a szabadidő hasznos eltöltésére tevődik a hangsúly. Ilyenkor van lehetőségük barátkozni, beszélgetni, játszani egymással.

Legfőbb törekvésünk, hogy növendékeink egyéni sajátosságaikhoz mérten minél nagyobb önállóságra tegyenek szert.

Kérdése van?

Amennyiben nem találja az információt, amit keres, kérjük lépjen velünk kapcsolatba! Megadott elérhetőségeinken keresztül munkatársaink segítenek Önnek.

Tovább a kapcsolathoz

Hírek, események

Legfontosabb intézményi híreinket és eseményeinket itt ovashatja el.

Bővebben

Képek és videók

Iskolánk eseményei képgalériákkal és a rólunk szóló videók gyűjteménye.

Bővebben

Intézményi dokumentumok

Pályázatok, kötelezően megjelenítendő dokumentumok listája.

Bővebben