Pályázati támogatások

Aktuális

EFOP-3.1.6-16-2017-00004 – A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítésére” Veled vagyunk, velünk vagy” 2018. július 1. – 2020. december 29.

Támogatás: 44.997.213 Ft

A pályázat célja, hogy sajátos nevelési igényű tanulóink is hozzájussanak a méltányos, minőségi nevelés eszközeihez, feltételeihez, elősegítsük társadalmi elfogadottságukat.

Részletek az alábbi linken érhetők el:
https://kk.gov.hu/efop-3-1-6-16-2017-00004

Jelenleg, a 2. fenntartási időszaka van: 2022. 06. 02- 2023. 06. 01.

Megvalósult

TIOP-3.4.2-11/1 Bentlakásos intézmények korszerűsítésem átadva az SZGYF-nek – 161.840.100 Ft

Ebből a Székhelyintézményünkre jutó érték: 0 Ft.

A pályázat célja: Két tagintézményünk, a szentesi Rigó Alajos Tagintézmény és a makói Pápay Endre Tagintézmény kezelésében lévő két gyermekotthon és két lakásotthon bővítés nélküli korszerűsítése.

Ennek keretében Szentesen az alábbi munkák valósulnának meg: Az összes nyílászáró cseréje, az épület és a parkoló akadálymentesítése, lift építése, fürdőszobák teljes felújítása, villamos hálózat felülvizsgálata, minden helyiségben új padló- és falburkolat készítése, korszerű berendezések beszerzése.

Makón a lakásotthonokban: A homlokzat és a tetőtér szigetelése, az összes nyílászáró cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése, a vizes helyiségek felújítása, teljes belső festés és mázolás, a szennyvízhálózatra való bekötés, a lehetőségek szerinti akadálymentesítés, a berendezési tárgyak teljes cseréje kerülne elvégzésre.

IKEA „A világ legfontosabb emberei számára” Alapítványi pályázat/ 120.000 Ft

A pályázat célja: az Adományozó támogatni kívánta termékével az Alapítvány által támogatott intézmény növendékeinek ellátásához szükséges eszközök felújítását és pótlását.

TÁMOP 3.1.7 -11/2 Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása /5.999.996 Ft

A pályázat célja: A jó gyakorlatok átadásával, hospitálásokkal lehetőség biztosítása más közoktatási intézmények számára pedagógiai módszertanuk, eszköztáruk megújítására. Az intézményi fejlesztési terv alapján felkészülünk a nevelési-oktatási gyakorlatunk átadására, elterjesztésére. Kidolgozzuk az átadás dokumentumait, belső szabályait. Szeretnénk elérni, hogy a referencia-intézményi szerep ellátásához szükséges eszközök beszerzésével az IKT eszközök beépüljenek mindennapi gyakorlatunkba.

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

A pályázat címe: A képzési alaprész 2012 évi decentralizált keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésre irányuló beruházások támogatása

A pályázat értéke: 10.393.257 Ft. Az elfogadott támogatási összeg: 7.381.125 Ft.

A pályázat célja: A fejlesztés indoka elsősorban a helyszűke, a tárolási feladatok megoldása. A kiskerti termelésben a növényi hulladékok felhasználásra komposztáló kialakítása. A kertben kisméretű üvegház állítása.

TÁMOP 3.4.2.A-11/1-2012-0021 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja

A pályázott és elfogadott támogatás összege: 26.334.767 Ft.

Ebből az intézményünkre jutó érték: 1.983.200 Ft.

A pályázat célja: Az SNI gyerekek ép társaikkal való oktatása, nevelése, integrációjuk megvalósítása. Pedagógusok felkészítése a differenciált, egyéni sajátosságokhoz igazodó, a tanulók együttműködésére építő tanulási helyzetek kialakítására. Konzorcium alakítása a Varga Tamás Általános Iskola és Óvodával, valamint a HISZK Gregus Máté Tagintézménnyel.

TÁMOP 3.4.2.A-11/2-2012-0013 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja

A pályázott és elfogadott támogatás összege: 29.438.828 Ft.

Ebből az intézményünkre jutó érték: 6.915.060 Ft.

A pályázat célja: Konzorcium alakítása a A HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvodával, valamint a HISZK Corvin Mátyás Tagintézménnyel. Szeretnénk elérni, hogy a konzorcium alkalmassá váljon a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelésére. Újuljon meg az iskolák pedagógiai gyakorlata, valósuljon meg a különböző képességű és tanulási szükségletű gyermekekhez való alkalmazkodás. Feladatunk, hogy az eltérő képességű gyermekek megtalálják helyűket a munkaerő-piacon. Ennek egyik feltétele, hogy a különböző intézménytípusokba átvezessük az SNI tanulókat, pályaorientációs programokat szervezzünk számukra.

TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában”/400.000 Ft

Sportnap megvalósítása sajátos nevelési igényű integráltan és szegregáltan nevelkedő általános iskolás gyermekek számára

TÁMOP. 3.1.4. C Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem /32.000.000 Ft

„Ép testben ép lélek”- sajátos nevelési igényű tanulók egészséges életmódra nevelése- 8.000.000 Ft iskolánkra jutó összeg

TÁMOP-4.1.2.B2.2-13/1-2013-0008 Mentor(h)áló 2.0 Programban együttműködőként

Pénz7 pályázat – Alapítványi pályázat / 103.000 Ft

TESCO pályázat- Ön választ, mi segítünk- Alapítványi pályázat/ 400.000 Ft

Allianz Hungária gyermekotthoni pályázata –Alapítványi pályázat/ 1.000.000 Ft

Erzsébet Program – Tavaszi kirándulás

Erzsébet Program – Sport tábor- tenisz-Zánka

Erzsébet Program – Nyári tábor a Balatonon

Erzsébet Program – Forma 1 szabadedzés

Nemzeti Művelődési Intézet/180.000 Ft

A pályázat címe: 131+1, a jövő zenéje
A pályázat célja: a MIEGYMÁS zenekarunk támogatása, melynek köszönhetően 5 napos, országos művészeti fesztiválon vettek részt Szekszárdon.